Persoonlijke hulpmiddelen

Welke bijzondere opzegverboden zijn er?

De bijzondere opzegverboden zijn specifieke situaties waarin u niet mag opzeggen:
  • de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemer (als de werknemer pas ziek is geworden nadat uw verzoek om een ontslagvergunning bij het UWV is binnengekomen, kunt u wel opzeggen).
  • tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en gedurende de eerste zes weken na hervatting van de werkzaamheden
  • bij werknemers die betrokken zijn bij medezeggenschap in uw bedrijf (bijvoorbeeld secretaris of lid van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging)
  • wegens het lidmaatschap van een vakbond
  • wegens het bijwonen van vergaderingen van gemeenteraad, provinciale staten of andere politieke organen
  • wegens het gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof
  • wegens de aanvraag voor arbeidstijdverkorting of -uitbreiding
  • wegens de overgang van het bedrijf of het onderdeel daarvan waarbij de werknemer werkzaam is
  • wegens de vervulling van de militaire dienstplicht (dit geldt voor buitenlandse werknemers)
  • op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme