Persoonlijke hulpmiddelen

Welke arboregels gelden voor werknemers die niet in het bedrijf, maar ook niet thuis werken?

Op 13 juni 2012 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Hierdoor gelden per 1 juli 2012 de versoepelde arboregels voor thuiswerkers ook voor werknemers die werken op andere werkplekken buiten het bedrijf zoals bij een klant of in een internetcafé.

Het begrip 'thuiswerk' is hiervoor in het Arbobesluit gewijzigd door het begrip 'plaatsonafhankelijke arbeid'.

Door deze wijziging hoeft de werkgever niet langer te voldoen aan de concrete eisen van het Arbobesluit 'Inrichting van arbeidsplaatsen', zoals de eisen over vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijding en het voorkomen van valgevaar.

De werkgever zal de controle op de naleving van de bepaling voor arbeidsplaatsonafhankelijke arbeid gebruik moeten maken van afvinklijsten, voorlichting en periodieke gesprekken.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme