Persoonlijke hulpmiddelen

Wat zijn de gevolgen van een beëindiging met wederzijds goedvinden voor de werknemer?

Tot 1 oktober 2006 leidde een beëindiging met wederzijds goedvinden tot problemen voor de werknemer.

Hij kreeg vaak geen WW-uitkering, omdat hij verwijtbaar werkloos zou zijn. Inmiddels is de verwijtbaarheidstoets gewijzigd. Vanaf 1 oktober 2006 is iemand alleen nog maar verwijtbaar werkloos als het dienstverband op zijn verzoek eindigt (terwijl er geen onoverkomelijke bezwaren waren om het dienstverband voor te zetten) óf als er sprake is van gedragingen van de werknemer die ook een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vormt voor de werknemer in veel gevallen geen belemmering meer om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen.

Pro forma ontbindingprocedures bij de kantonrechter zijn door deze wetswijziging deels overbodig. Via deze formele ontbindingsprocedure, waarbij de werkgever en werknemer van tevoren overeenstemming bereikten over de voorwaarden van beëindiging, hoefde de werknemer niet voor zijn WW-rechten te vrezen.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Dit een beëindiging van de arbeidsovereenkomst als de werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn over de beëindiging de voorwaarden daarvan.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme