Persoonlijke hulpmiddelen

Wat voor gevolgen heeft een overgang van onderneming op een concurrentiebeding?

Bij een overgang van een onderneming gaan alle rechten en verplichtingen van de werknemer mee over.

Dit betekent ook dat het concurrentiebeding mee overgaat. Let wel op: als met de werknemer nieuwe arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen, dan moet in principe óók het concurrentiebeding opnieuw worden overeengekomen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme