Persoonlijke hulpmiddelen

Wat kan mij gebeuren als ik geen rookbeleid heb en in mijn bedrijf wordt gewoon gerookt?

Sinds 1 augustus 2011 zijn de boetes voor een overtreding van de Tabakswet verdubbeld. Als werknemers roken op de werkplek, dan kan de werkgever een boete van EUR 600 krijgen.

Aan een werkgever die vaker betrapt wordt op overtreding van de Tabakswet in zijn bedrijf kan zelfs een boete van EUR 4.500 worden opgelegd.

Bovendien kan niet naleving van wetten en regels die zijn bedoeld om de gezondheid van een werknemer te beschermen, leiden tot schadeclaims van werknemers die daarvan gezondheidsklachten ondervinden.

Mogen e-sigaretten wel op de werkplek?

In de Tabakswet staat dat werkgevers verplicht zijn tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten.

In de Tabakswet staat gedefinieerd wat onder ‘tabaksproducten’ wordt verstaan, namelijk: producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan, ook indien genetisch gemodificeerd. Een e-sigaret bevat geen tabak en valt daarom niet onder de tabakswet. Wettelijk gezien is de werkgever dus niet verplicht om het gebruik van een e-sigaret op die plaatsen waar werknemers hun werkzaamheden verrichten te verbieden.

Werkgevers hebben instructierecht en op basis daarvan kùnnen zij het gebruik van een e-sigaret op de werkplek wel verbieden. Als de werkgever dat wil, dan kan hij in zijn rookbeleid ook van toepassing verklaren op de e-sigaret.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme