Persoonlijke hulpmiddelen

Wat is outplacement?

Outplacement het ondersteunen van de werknemer bij de zoektocht naar nieuw werk.

U ondersteunt de werknemer door hem op sollicitatiecursus te sturen, omscholing te verzorgen of naar een ander bedrijf te verwijzen. Outplacement richt zich op het vinden van een nieuwe baan die goed bij iemand past. Outplacement kunt u ook door een doorvoor gespecialiseerd bureau of uitzendbureau laten verzorgen.

Outplacement kan onderdeel van de transitievergoeding worden wanneer u de kosten van outplacement in mindering brengt op die transitievergoeding. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zie hiervoor outplacementtraject.

De kosten voor outplacement vormen loon de werknemer. U kunt de kosten aanwijzen als eindheffingsloon. In dat geval zijn de kosten gericht vrijgesteld en daarmee onbelast.

Brengt u de kosten in mindering op de transitievergoeding dan geldt het volgende. De transitievergoeding vormt loon uit vroegere dienstbetrekking. De daarop in mindering gebrachte kosten van outplacement vormen daarmee tevens loon uit vroegere dienstbetrekking. Op dit moment is nog niet duidelijk of u deze kosten als eindheffingsloon mag aanwijzen. 

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme