Persoonlijke hulpmiddelen

Wat is onrechtmatige concurrentie?

Antwoord: Een werknemer die niet gebonden (meer) is aan een concurrentiebeding heeft na zijn dienstverband in beginsel alle vrijheid om bij een concurrent te gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf te beginnen.

Die vrijheid kent echter wel grenzen. Als die grenzen worden overschreden, dan is sprake van onrechtmatige concurrentie. Ook een werkgever die profiteert van een werknemer die is gebonden aan een concurrentiebeding of zich schuldig maakt aan onrechtmatige concurrentie, kan zich schuldig maken aan onrechtmatige concurrentie.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme