Persoonlijke hulpmiddelen

Wat is een risicoinventarisatie en –evaluatie?

Een risicoinventarisatie en -evalutie (RI&E) beschrijft welke risico's het werk voor de werknemers met zich brengt

De RI&E bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico's voor de werknemers. In de RI&E moet een plan van aanpak worden opgenomen, waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever neemt om de risico's tegen te gaan.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme