Persoonlijke hulpmiddelen

Wat is een proefplaatsing?

Een proefplaatsing houdt in dat de werknemer gedurende een bepaalde periode "op proef" een andere functie gaat vervullen.

Werkgever en werknemer maken dan concrete afspraken over de duur van de proefperiode en wat er gebeurt als de werknemer aan het einde van de periode de andere functie niet op het gewenste niveau vervult. 

Let op!

Proefplaatsing is ook de term die door UWV wordt gebruikt om een werkloze werknemer met een uitkering tijdelijk bij een werkgever te plaatsen met behoud van uitkering om te bekijken of de werkgever hem in dienst wil nemen.

 

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme