Persoonlijke hulpmiddelen

Wat houden generatie X, generatie Y en de babyboomers in?

De termen generatie Einstein, generatie Y en babyboomgeneratie komen regelmatig terug in de media. Maar wat houden deze termen eigenlijk in? Becker heeft vier generaties benoemd en definieert hen als volgt:

Generatie Y/generatie Einstein/screenagers (1985-2000): 

Deze generatie wordt gekenmerkt door het kunnen multi-tasken en het gebruik van internet en diverse social media. Het gaat niet zozeer om actieve kennis, maar om het snel kunnen vinden van de benodigde informatie. Deze generatie hoort graag ergens bij, is informeel, volgt haar intuïtie en wil zichzelf zijn. Het kunnen maken van eigen keuzes is van belang. Anderen vinden hen soms wel erg zelfverzekerd.

Pragmatische generatie/pampergeneratie/generation next (1970-1985): 

Deze generatie is ambitieus, gericht op werkresultaten, praktisch ingesteld en wil het geleerde snel toepassen in de praktijk. Ze hecht aan meer traditionele waarden, luxe en mogelijkheden voor zelfontplooiing. De balans werk-privé is eveneens van belang.

Generatie X/verloren generatie (1955-1970): 

Deze generatie is bescheidener dan de latere generaties. Ze wordt gekenmerkt door nuchterheid, de gerichtheid op werkprocessen en het op eigen tempo leren van experts. Constructief samenwerken en het overbruggen en benutten van verschillen is voor hen van belang. Anderen noemen hen ook wel cynisch, in zichzelf gekeerd en pessimistisch.

Babyboomers/protestgeneratie (1940-1955): 

Deze generatie is gedreven en idealistisch en gericht op consensus en draagvlak (poldermodel). Overtuigen gebeurt op basis van deskundigheid en specialisatie. Ze geven hiërarchisch leiding, maar hechten tegelijkertijd aan democratische besluitvorming.

Gerelateerde informatie:

Generaties verschillen in bepaalde opzichten in houding en gedrag

 

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme