Persoonlijke hulpmiddelen

Wat geldt als geldig legitimatiebewijs?

Volgens de Wet op de identificatieplicht worden de volgende documenten aangemerkt als een geldig legitimatiebewijs:
  • Nederlands paspoort;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • gemeentelijke identiteitskaart;
  • nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de Europese Economische
  • (elektronisch) W-document (voor asielzoekers);
  • verblijfsdocument van de vreemdelingendienst I t/m IV of de Europese Unie/Europese Economische Ruimte;
  • nationaal paspoort van een land buiten de EER met een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen vluchtelingenpaspoort;
  • vreemdelingenpaspoort; diplomatiek paspoort; dienstpaspoort.

Rijbewijs niet als geldig indentiteitsbewijs

Volgens de Wet op de identificatieplicht wordt een rijbewijs dus niet als geldig identiteitsbewijs aangemerkt. Met name in situaties waarin gegevens over de verblijfstatus en de nationaliteit belangrijk zijn, zal het rijbewijs onvoldoende zijn voor identificatie.

Wil je meer weten over de identificatieplicht op het werk lees dan dit artikel >

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme