Persoonlijke hulpmiddelen

Wat als een werknemer het niet eens is met zijn beoordeling?

Soms komt het voor dat een werknemer het oneens is met de uitkomst van het beoordelingsgesprek.

In dat geval is het van belang dat zowel leidinggevende als de werknemer weten hoe daarmee moet worden omgegaan. Een klachtenprocedure kan hierbij helpen.

 In deze procedure staat beschreven op welke wijze een werknemer bezwaar kan maken tegen de beoordeling, welke procedures worden gevolgd en hoe de klachtencommissie is samengesteld. De klachtenprocedure heeft tot doel de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar op objectieve wijze te laten beoordelen. Vervolgens wordt een advies uitgebracht aan de directie.

In verband met de ‘zwaarte’ van een klachtenprocedure is het raadzaam om eerst te proberen het verschil van inzicht tussen werknemer en leidinggevende in overleg op te lossen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme