Persoonlijke hulpmiddelen

Wanneer is sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer?

Van opzet is sprake als de werknemer handelt met voorbedachten rade en die opzet gericht is op het toebrengen van schade aan de werkgever of de betrokken werknemer in het geval van letselschade door de werknemer.

Van bewuste roekeloosheid is sprake als een werknemer roekeloos of ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en zich tijdens of net voor het handelen bewust is van zijn roekeloosheid.

Opzet en bewuste roekeloosheid zijn moeilijk voor werkgevers te bewijzen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme