Persoonlijke hulpmiddelen

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er een overeenkomst bestaat tussen partijen waar een persoon (werknemer):
  1. verplicht is om gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten;
  2. de onderneming (werkgever) verplicht is loon te betalen aan deze persoon (werknemer);
  3. een gezagsverhouding tussen genoemde partijen bestaat.

Als aan bovenstaande vereisten is voldaan, is de overeenkomst die tussen partijen is overeengekomen te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst, ongeacht welke naam partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme