Persoonlijke hulpmiddelen

Op welke manier kan een werkgever gebonden raken aan een CAO?

De werkgever is gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als hij de cao zelf heeft gesloten.

Een werkgever kan ook gebonden raken aan een cao door zijn lidmaatschap van een werkgeversvereniging die contractspartij is bij de cao.

Naast de gebondenheid door lidmaatschap kan de werkgever ook verplicht zijn de cao toe te passen, indien:

  • de cao algemeen verbindend is verklaard;
  • de toepasselijkheid van de cao in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen;
  • de cao door overgang van onderneming van toepassing is geworden.
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme