Persoonlijke hulpmiddelen

Ontslag op staande voet: tellen voorvallen uit het verleden ook mee?

Ja, ook voorvallen uit het verleden kunnen bijdragen tot het oordeel dat sprake is van een dringende reden.

Denk aan de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Eerdere voorvallen hebben wel een bepaalde 'houdbaarheidsdatum'.  

Let erop dat u deze eerdere voorvallen ook aan het ontslag op staande voet ten grondslag legt (dat u ze noemt in de ontslagbrief) als één van de redenen van het ontslag op staande voet. Het is niet nodig dat tussen de eerdere voorvallen en het voorval dat de directe aanleiding voor het ontslag vormt een (causaal) verband bestaat.

Het is belangrijk om in de schriftelijke bevestiging van het ontslag op staande voet op te nemen dat alle voorvallen elk afzonderlijk maar ook in onderlinge samenhang een dringende reden vormen voor het ontslag op staande voet.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme