Persoonlijke hulpmiddelen

Moet overwerk altijd worden gecompenseerd?

Voor wat betreft de compensatie voor overwerk geldt - als er geen cao van toepassing is waar afwijkende regels in staan of als er geen personeelshandboek geldt met daarin een overwerkregeling - hetgeen partijen zijn overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan overwerk compenseren in geld of in tijd (ook wel "tijd voor tijd" genoemd). In dit laatste geval zou de werknemer bijvoorbeeld recht kunnen hebben op evenveel (doorbetaalde) vrije tijd als dat hij heeft overgewerkt.

Afwijking van overwerk in de arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst kan ook zijn bepaald dat de werknemer helemaal geen recht heeft op een vergoeding bij overwerk. In de praktijk komt dit vooral voor bij hogere functies. Hierbij moet er wel op gelet worden dat als er structureel meer dan een redelijk aantal overuren wordt gemaakt, de bovenmatige overuren onder omstandigheden wel vergoed moeten worden door de werkgever.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme