Persoonlijke hulpmiddelen

Moet een werknemer de arbeid altijd persoonlijk verrichten, of mag hij zich laten vervangen?

De werknemer is verplicht om de arbeid zelf te verrichten. Alleen als de werkgever uitdrukkelijk toestemming geeft, kan de werknemer zich door iemand anders laten vervangen.

Als in de overeenkomst is opgenomen, dat de medewerker zich door een ander kan laten vervangen, dan is de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht. Er is hier maar één uitzondering op. Als de werkgever de werknemer heeft toegestaan om zich uit een "pool" van werknemers te laten vervangen, kan toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme