Persoonlijke hulpmiddelen

Moet een risicoinventarisatie en evaluatie door deskundigen worden opgesteld?

Een werkgever moet bij het opstellen en uitvoeren van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) de medewerking hebben van deskundige werknemers die daarvoor zijn opgeleid, georganiseerd en uitgerust.

De toetsing van de RI&E moet verricht worden door een gecertificeerde deskundige. Dit geldt niet voor een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). Deze mag gebruik maken van een model RI&E, bijvoorbeeld uit een van toepassing zijnde cao. Op de website www.rie.nl zijn standaard RI&E's te vinden, die de kleine werkgever kan downloaden en invullen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme