Persoonlijke hulpmiddelen

Moet de werkgever een pensioenregeling treffen voor de werknemers?

In Nederland is de werkgever niet verplicht om een pensioenregeling voor de werknemers te treffen. Wel kan sprake zijn van een wettelijk verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenregeling.

Zodra de werkgever valt onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld pensioenfonds, is hij gehouden de statuten en reglementen van het bedrijfstakpensioenfonds na te leven. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de werkgever de verplichting heeft om de werknemers aan te melden en om premies te betalen.

Mocht de werkgever vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan heeft het pensioenfonds de mogelijkheid om de premies – vaak over de achterliggende jaren – op de werkgever te verhalen. Het is daarom van belang dat de werkgever regelmatig een zogenoemd ‘werkingssfeer onderzoek’ laat verrichten om na te gaan of hij valt onder een (andere) verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme