Persoonlijke hulpmiddelen

Moet de werkgever een arbeidsongeval altijd melden bij de Arbeidsinspectie?

De werkgever moet arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname melden bij de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW stelt daarna zo snel mogelijk een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Als de werkgever een ongeval aan de Inspectie SZW heeft gemeld, moet hij de bedrijfshulpverlening, ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging hiervan op de hoogte brengen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme