Persoonlijke hulpmiddelen

Mijn medewerker heeft overgewerkt, heeft de medewerker recht op compensatieverlof?

De regels voor overwerk staan niet in de wet, maar zijn in de loop der jaren ontwikkeld door rechtspraak, gewoonte, en bepalingen in cao’s, arbeidsvoorwaardenreglementen en arbeidsovereenkomsten.

Er is sprake van overwerk indien de werknemer langer werkt dan de overeengekomen (of in de onderneming van werkgever gebruikelijke) werktijd. Ook werknemers die parttime werken kunnen overwerk verrichten. Dit zal het geval zijn indien zij de overeengekomen werktijd overschrijden.

Regelingen met betrekking tot vergoeding of tijdscompensatie zullen meestal worden opgenomen in een individuele arbeidsovereenkomst of een cao.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme