Persoonlijke hulpmiddelen

Mag een werkgever eenzijdig een dienstrooster wijzigen?

In principe niet. Een overeengekomen dienstrooster is een arbeidsvoorwaarde die een werkgever niet op basis van zijn instructierecht eenzijdig mag wijzigen.

Voor wijziging van een dienstrooster is dan ook – zonder eenzijdig wijzigingsbeding – de instemming van de werknemer nodig.

Als de werknemer weigert in te stemmen, dan kan middels de drievoudige redelijkheidstoets worden bepaald of de wijziging wel of niet mag worden doorgevoerd.

  1. Bekeken moet worden of de werkgever een redelijk belang heeft bij de wijziging – dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de personeelsbezetting kleiner is geworden door een noodzakelijke reorganisatie.
  2. Als dat het geval is, dan zal moeten worden gekeken of het wijzigingsvoorstel van de werkgever redelijk is – als de werkgever bijvoorbeeld een redelijke overgangsperiode in acht heeft genomen om de werknemer de tijd te geven om hun privésituatie aan de wijziging aan te passen en/of als werknemers financieel worden gecompenseerd kan dat betekenen dat het voorstel redelijk is.
  3. Vervolgens moet nog worden gekeken of de werknemer de voorgestelde wijziging in redelijkheid mocht weigeren.
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme