Persoonlijke hulpmiddelen

Mag een medewerker stoppen met werken als hij denkt dat er sprake is van een gevaarlijke situatie?

Ja, volgens de Arbowet heeft een medewerker het recht zijn werk te onderbreken en niet verder voort te zetten als er naar zijn oordeel:
  • ernstig gevaar bestaat voor hemzelf, zijn collega's of andere personen (zoals klanten, bezoekers, of personeel van een onderaannemer); en
  • het gevaar zo onmiddellijk dreigt dat een bezoek van de Arbeidsinspectie niet afgewacht kan worden. Als de werknemer het werk onderbreekt, moet hij de werkgever daarvan meteen op de hoogte stellen. Bovendien moet de Arbeidsinspectie direct worden ingeschakeld. Meent ook de Arbeidsinspectie dat er sprake is van ernstig gevaar, dan kan zij het werk stilleggen. Meent ze dat het wel meevalt, dan moet de werknemer weer aan het werk. Eventueel kan de Arbeidsinspectie aangeven welke maatregelen de werkgever moet nemen om de situatie te verbeteren. Tijdens de werkonderbrekingen behoudt de werknemer zijn recht op loon.
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme