Persoonlijke hulpmiddelen

Kan ik met mijn werknemer afspreken dat hij minder gaat werken?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer deels wil beëindigen, betekent dat feitelijk dat hij wil dat de werknemer minder uren gaat werken dan hij nu doet.

In die gevallen zullen partijen uit het oogpunt van goed werkgeverschap en -werknemerschap eerst in onderling overleg moeten proberen om het eens te worden over het aanpassen van de omvang van de arbeidsovereenkomst. Partijen kunnen immers in onderling overleg afspraken maken over aanpassing van de arbeidsduur.

Dit kan door simpelweg af te spreken dat de werknemer per een bepaalde datum in plaats van x-aantal uren per week, y-aantal uren per week werkzaam zal zijn. Deze afspraak kan de werkgever aan de werknemer schriftelijk bevestigen en de werknemer kan daarvoor zijn akkoord geven. Daarmee is het in principe geregeld.

Bij aanpassing van de arbeidsduur in onderling overleg kan zich het probleem voordoen dat de werknemer voor de uren dat hij minder gaat werken, geen WW-uitkering kan aanvragen. Als de werknemer wel aanspraak wil maken op een WW-uitkering, dan is het waarschijnlijk verstandiger om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door opzegging met instemming van de werknemer of door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Daarbij kan dan direct de afspraak worden gemaakt dat de werknemer in dienst treedt voor een minder aantal uren per week.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme