Persoonlijke hulpmiddelen

Kan een werknemer afstand doen van deelname aan een pensioenregeling?

Ja in beginsel wel, tenzij sprake is van een wettelijk verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling.

Ook kan contractueel zijn vastgelegd dat de werknemer verplicht aan de pensioenregeling moet deelnemen en afstand doen van deelname niet mogelijk is. Deze situatie kan zich dus (ook) voordoen in het geval sprake is van een verzekerde pensioenregeling. Alvorens een afstandsverklaring wordt ondertekend, is het raadzaam goed na te gaan of een van deze situaties zich voordoet.

Indien een werknemer een afstandsverklaring heeft ondertekend, is het raadzaam hem periodiek en in geval van bijzondere wijziging in de pensioenregeling of de persoonlijke omstandigheden van de werknemer te vragen een nieuwe verklaring te ondertekenen of – wanneer hij dit wil – vanaf dat moment te laten deelnemen in de pensioenregeling. Ook adviseren wij om de werknemer goed te informeren – bij voorkeur schriftelijk – waar hij afstand van doet. Daarnaast is het van belang om de partner van de werknemer, bijvoorbeeld in het geval de werknemer ook afstand doet van het nabestaandenpensioen, tevens voor akkoord te laten tekenen en goed te controleren of dit ook de handtekening van de partner is.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme