Persoonlijke hulpmiddelen

Is het mogelijk om een proefperiode af te spreken zonder betaling van loon?

Nee, het is niet mogelijk om een werknemer gedurende een proefperiode werkzaamheden te laten verrichten, zonder dat daarvoor loon wordt betaald. Anders zou het kunnen zijn als sprake is van een stage

Denk hierbij aan een (korte) periode (bijvoorbeeld één dag) waarin de (potentiële) werknemer als laatste stap in de werving & selectie meeloopt op het werk. Daarbij is essentieel dat die korte periode echt is bedoeld als kennismaking met de werknemer, het bedrijf, collega's en het werk en er dus geen productieve arbeid wordt verricht. Als zo'n korte kennismakingsstage wordt afgesproken, is het wel van belang goed schriftelijk vast te leggen dat het om een korte kennismakingsstage gaat en dat de (potentiële) werknemer tijdens deze kennismakingsstage geen loon ontvangt. Zo niet, dan gaat dit ten koste van de mogelijkheid om bij indiensttreding een proeftijd af te spreken met de werknemer. Verder moet in de gaten worden gehouden dat de totale duur van de kennismakingsstage en de proeftijd niet de maximale duur waarvoor een proeftijd mag worden aangegaan, wordt overschreden.

Proefplaatsing UWV

Let op: als het gaat om een arbeidsgehandicapte of werkloze werknemer, is het (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk om via UWV een proefplaatsing af te spreken. Een dergelijke proefplaatsing houdt dat in dat de werknemer gedurende een periode van (maximaal) drie maanden voor proef kan komen werken, waarbij de werkgever geen loon hoeft te betalen en de werknemer zijn uitkering behoudt.

Gerelateerde informatie:

Wanneer een proeftijd mag worden toegepast

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme