Persoonlijke hulpmiddelen

Is deeltijdontslag mogelijk?

Deeltijdontslag is juridisch gezien niet mogelijk. In de praktijk is deeltijdontslag echter wel mogelijk.

Hoofdregel is dat de arbeidsovereenkomst ondeelbaar is. De toestemming voor opzegging van een arbeidsovereenkomst (of de ontbinding daarvan) kan uitsluitend de gehele arbeidsovereenkomst betreffen. Daardoor is deeltijdontslag juridisch niet mogelijk.

Onder omstandigheden kan een structurele aanpassing van de personele bezetting, anders dan door middel van volledig ontslag van één of meer bepaalde medewerkers, echter wel noodzakelijk zijn. In die gevallen kan deeltijdontslag worden bewerkstelligd door in onderling overleg afspraken te maken, door opzegging met instemming van de werknemer of beëindiging met wederzijds goedvinden.

Onder welke omstandigheden is deeltijdonslag mogelijk

Als sprake is van bedrijfseconomische redenen (ontslaggrond a), dan kan - als met de werknemer geen afspraken gemaakt kunnen worden - toestemming voor opzegging van het dienstverband aan UWV gevraagd worden. De werkgever moet dan verzoeken om toestemming om het hele dienstverband op te zeggen en verbindt daar voor zichzelf de verplichting aan om de werknemer gedeeltelijk weer in dienst te nemen (dit heet premisse).

Is sprake van een ontslaggrond die bij de kantonrechter aanhangig gemaakt moeten worden, dan kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd worden onder de toezegging dat aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een minder aantal uren wordt aangegaan.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme