Persoonlijke hulpmiddelen

Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor vast contract?

Een werkgever mag drie opvolgende contracten voor bepaalde tijd aan een werknemer aanbieden.

Het vierde contract is automatisch een contract voor onbepaalde tijd als tussen de verschillende contracten steeds een tussenpoos van niet meer dan zes maanden heeft gezeten
Bij een tussenpoos van meer dan zes maanden gaat de teller opnieuw lopen en mag dus wel een vierde contract voor bepaalde tijd worden aangeboden (dat in de keten dus als eerste contract zal gelden). Dit heet de ketenregeling.

Let op! 

Als de totale duur van de keten tijdelijke contracten (inclusief de tussenpozen) 24 maanden overschrijdt, dan is vanaf het moment van de overschrijding ook sprake van een contract voor onbepaalde tijd, óók als het maximum aantal contracten nog niet is overschreden.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme