Persoonlijke hulpmiddelen

Hoe kan ik een demotie realiseren?

We spreken over demotie (of degradatie) als een werknemer wordt geplaatst in een lagere functie.

Voor een wijziging van de functie is de instemming van de werknemer noodzakelijk. Dit betekent dat met deze werknemer het overleg moet worden aangegaan. Als de werknemer zelf ook ervaart dat hij de functie niet meer aan kan en akkoord gaat met demotie (plaatsing in een lagere functie), dan kunnen de gemaakte afspraken eenvoudig schriftelijk (in een brief of in een gewijzigde arbeidsovereenkomst) worden vastgelegd. Vergeet daarbij niet vast te leggen dat bij de andere functie een lager salaris hoort. Volgens vaste rechtspraak van de Hoger Raad is het namelijk zo dat instemming met een functiewijziging niet automatisch betekent dat de werknemer ook heeft ingestemd met het lagere salaris.

Tot zover dus geen probleem, maar wat nu als de werknemer niet instemt met een demotie?

Als de werknemer niet instemt met een demotie, dan zou de werkgever demotie kunnen afdwingen via een eenzijdig wijzigingsbeding (voor zover er een in de arbeidsovereenkomst is opgenomen) of via de weg van gewijzigde omstandigheden in combinatie met het goed werknemerschap. Daarvoor is wel noodzakelijk dat de werkgever kan aantonen dat de werknemer zodanig slecht functioneert dat handhaving van de werknemer in die functie redelijkerwijs niet verantwoord is.

Hoe kan de werkgever dat aantonen?

Als een werknemer onvoldoende functioneert (dat zal de reden zijn voor de demotie), dan moet de werknemer in staat worden gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Er moet dan dus een verbetertraject worden aangegaan én dit hele verbetertraject moet gedetailleerd schriftelijk worden vastgelegd. Hoewel het doel van het verbetertraject is om het functioneren te verbeteren, zal een functioneringsdossier helpen om - als verbetering niet is gelukt - een demotie af te dwingen of te komen tot een beëindiging van het dienstverband.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme