Persoonlijke hulpmiddelen

Hoe kan een werkgever weten of hij een CAO moet toepassen?

Of een werkgever de CAO moet toepassen moet gekeken worden naar de werkingssfeerbepaling.

Bij de beantwoording van de vraag of een werkgever die lid is van een partij bij een CAO de CAO ook daadwerkelijk moet toepassen, moet worden gekeken naar de werkingssfeerbepaling van de CAO. Meestal is dit een van de eerste artikelen van de CAO.

In de werkingssfeer bepaling staat vaak:

  • een omschrijving van de branche;
  • een omschrijving van de activiteiten;
  • een omschrijving van groepen van werknemers.

Aan de hand daarvan kan worden bepaald of de werkgever onder de werkingssfeer valt en dus de CAO moet toepassen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme