Persoonlijke hulpmiddelen

Hoe kan de werkgever de thuiswerkplek inrichten volgens arbonormen?

De verplichting om de werkplek volgens ergonomische beginselen in te richten, kan vervuld worden door bijvoorbeeld:

voorzieningen beschikbaar te stellen voor de inrichting van de thuiswerkplek of hulpmiddelen die voorkomen dat werknemers te lang of op de verkeerde wijze werken (denk aan de verstrekking van een stoel, laptophouder, toetsenbord, muis of laptoptrolley).

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is verder neergelegd dat de thuiswerkplek zo moet zijn ingericht dat de werknemer zijn werk zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier kan doen. De werkgever moet zorgen voor een ‘doelmatige zitgelegenheid’ en een ‘doelmatig werkblad of doelmatige werktafel’. Verder moeten in de werkruimte doelmatige voorzieningen worden getroffen ten aanzien van de verlichting.

De werkgever kan er voor kiezen om de thuiswerkplek voor de werknemer in te richten. Ook kan er voor gekozen worden om de bestaande thuiswerkplek te laten checken door een deskundige of de werknemer zelf, bijvoorbeeld op basis van een foto. De leidinggevende moet dit dan wel bespreken met de werknemer.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme