Persoonlijke hulpmiddelen

Eindigt een tijdelijk contract in verband met een nieuwe functie ook van rechtswege?

Dat ligt aan het soort 'nieuwe functie'.

Als sprake is van een geheel nieuwe functie (ook qua tijdsduur, qua salaris, qua secundaire arbeidsvoorwaarden), dan is geen opzegging nodig; de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Als sprake is van een nieuwe functie met een 'min of meer gelijke identiteit', dan geldt artikel 7:667 lid 4 BW, dat bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgt niet van rechtswege eindigt; er is sprake van voortzetting. Voor de beëindiging van dit dienstverband is opzegging nodig.

Ook als de eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig (door opzegging of ontbinding) is geëindigd, is geen sprake van voortzetting. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan gewoon van rechtswege.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme