Persoonlijke hulpmiddelen

Een werknemer wil eerder met pensioen, kan dat?

De meeste pensioenregelingen gaan uit van dezelfde pensioengerechtigde leeftijd als de leeftijd waarop recht op AOW ontstaat.

Als de pensioenregeling hierin voorziet, dan is het mogelijk om de ingangsdatum van het pensioen te vervroegen. Indien de pensioeningangsdatum wordt vervroegd, dan heeft dit effect op de hoogte van de pensioenuitkering; deze zal lager worden. Gemiddeld genomen verliest de werknemer 8% in waarde van zijn pensioen per jaar dat eerder wordt gestopt met werken. Het is dan ook verstandig om uw werknemer te wijzen op de financiële impact hiervan door hem aan te raden de pensioenuitvoerder te laten doorrekenen wat de gevolgen zijn en eventueel in gesprek te gaan met een financieel planner.

Mocht het niet (financieel) haalbaar zijn om met vervroegd pensioen te gaan, dan bestaat ook nog de optie van deeltijdspensioen. In dat geval zal de werknemer parttime blijven werken en over deze dagen loon ontvangen en pensioen opbouwen. Over het gedeelte dat de werknemer met pensioen is, ontvangt hij uiteraard pensioen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme