Persoonlijke hulpmiddelen

Moet bij deeltijdontslag de transitievergoeding afgerekend worden?

In de wet staat dat wanneer een dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (of niet wordt voortgezet), de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

In principe wordt het dienstverband bij deeltijdontslag op initiatief van de werkgever beëindigd, dus in principe is de werkgever dan - als aan de criteria is voldaan - de transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

In dat geval geldt wel dat wanneer de werknemer aansluitend bij dezelfde werkgever voor een kortere arbeidsomvang in dienst treedt, ‘opvolgend werkgeverschap’ wordt aangenomen, waardoor bij de verschuldigdheid van een transitievergoeding in de toekomst, de al betaalde transitievergoeding daarop in mindering mag worden gebracht. 

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme