Persoonlijke hulpmiddelen

Mag een zieke werknemer op staande voet worden ontslagen vanwege nevenwerk?

Een zieke werknemer hoeft tijdens zijn ziekte niet 100% thuis te zitten.

Wel mag van hem worden verwacht dat hij geen activiteiten onderneemt die aan zijn herstel in de weg staan en dat hij zijn werk hervat zodra hij zich hiertoe in staat acht. Vermoedt een werkgever dat een werknemer zijn ziekte simuleert en de werkgever bedriegt, bijvoorbeeld omdat hij tijdens zijn ziekte werk verricht waartoe hij zegt niet in staat te zijn, dan kan dat aanleiding zijn om de werknemer op staande voet te ontslaan. Of een rechter een dergelijk ontslag in stand zal laten, hangt van de volgende omstandigheden af:

  • Is in de arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerk opgenomen?
  • Gaat het om nevenwerkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden die de werknemer bij zijn werkgever verricht?
  • Heeft de werknemer open kaart gespeeld over de nevenwerkzaamheden?
  • Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de kant van de werknemer?

Het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte is niet altijd ongeoorloofd. Verricht een zieke werknemer bijvoorbeeld tijdens ziekte andersoortige werkzaamheden, waarvan de bedrijfsarts oordeelt dat de werkzaamheden het herstel van de werknemer niet kunnen belemmeren of vertragen, dan is het niet raadzaam deze werknemer op staande voet te ontslaan. Wel kan worden gekeken of die werknemer in staat is om ander werk voor de werkgever te verrichten.

 

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme