Persoonlijke hulpmiddelen

Als een werknemer uit dienst treedt, wat gebeurt er dan met zijn pensioen?

Als een werknemer uit dienst treedt, dan stopt de deelname aan de pensioenregeling. Het opgebouwde pensioen blijft staan bij de pensioenuitvoerder.

Het opgebouwde pensioen kan eventueel worden meegenomen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. De werknemer zal dan bij zijn nieuwe pensioenuitvoerder moeten vragen om waardeoverdracht.

Pensioen dat op risicobasis verzekerd was (zoals partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en anw-hiaatpensioen), komt te vervallen als een werknemer uit dienst gaat. Mocht het zo zijn dat de werknemer recht heeft op een WW-uitkering, dan zal het nabestaandenpensioen tijdelijk – voor de duur van de WW-uitkering – worden gedekt. De tijdelijke dekking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen of wezenpensioen.

Soms kan een werknemer ervoor kiezen om de deelname aan de pensioenregeling voor een bepaalde tijd vrijwillig voort te zetten. Dit betekent vaak wel dat de werknemer de gehele pensioenpremie (inclusief het werkgeversdeel) moet betalen. In het pensioenreglement zal staan of vrijwillige voortzetting tot de mogelijkheden behoort en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme