Persoonlijke hulpmiddelen

Word een contract automatisch verlengd als ik niets laat horen aan mijn werknemer?

Verplicht een contract verlengen vanwege stilzwijgende verlenging? Hierover bestaan veel misverstanden, waardoor werkgevers niet altijd goed omgaan met tijdelijke contracten.

Wist u bijvoorbeeld dat we 3 regelingen binnen het recht kennen, die in de praktijk minder met elkaar gemeen hebben dan veel mensen denken? Het gaat om de:

  • Stilzwijgende verlenging
  • Aanzegplicht
  • Ketenregeling

De aanzetplicht geldt sinds 1 januari 2015 en houdt in dat u minimaal 1 maand voor het aflopen van een tijdelijk contract (van minimaal 6 maanden) schriftelijk moet aangeven of het contract wel of niet wordt voortgezet. En onder welke voorwaarden. Doet u dit niet? Dan riskeert u een boete van één keer het maandloon, naast het stilzwijgend verlengen van het contract.

De ketenregeling wordt hiermee vaak verward, maar is iets anders. Die stelt namelijk dat een reeks tijdelijke contracten binnen een periode van 2 jaar uit niet meer dan 3 tijdelijke contracten mag bestaan. Het 4e contract is daarmee automatisch een vast contract. Bovendien mag de reeks tijdelijke contracten niet langer dan 2 jaar duren. Zodra de reeks die periode overschrijdt is er ook meteen sprake van een vast contract.

Stilzwijgende verlenging: wat zegt de wet?

En dan het contract verlengen, want wat zegt de wet over de stilzwijgende verlenging? Het gaat om artikel 7:668, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dat stelt dat een tijdelijk contract eindigt op het in het contract afgesproken moment. Toch vormt de stilzwijgende verlenging of ‘zonder tegenspraak’ in wettelijke termen daarop een uitzondering.

Indien u als werkgever een werknemer die na aflopen van het contract op het werk verschijnt niet onmiddellijk naar huis stuurt is er geen sprake van beëindiging. De wet regelt dan stilzwijgende verlenging, voor dezelfde periode en volgens dezelfde voorwaarden die eerder zijn overeengekomen. Komt een werknemer na het aflopen van het contract niet na werk? Dan loopt het contract gewoon af.

Contract verlengen: hoe werkt dat?

Wilt u geen contract verlengen? Zorg er vanwege de aanzegplicht dan dus voor dat u dat minimaal 1 maand voor het aflopen van het contract doet. En doet u dat niet, waarop de werknemer na het aflopen gewoon naar werk komt? U riskeert dan een boete van één maandloon aan de werknemer. Bovendien dient u hem of haar meteen weer naar huis te sturen, om een stilzwijgende verlenging te voorkomen en het contract toch af te kunnen laten lopen.

Wilt u meer weten over het verlengen of beëindigen van een contract met een werknemer? We zijn gespecialiseerd in salarisadministratie en arbeidsrecht, waardoor we u er vanuit die expertise uitstekend meer over kunnen vertellen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Bij tijdelijke contracten die u niet wilt verlengen of als u meer wilt weten over de ketenregeling en de wettelijke mogelijkheden op dat gebied.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme