Persoonlijke hulpmiddelen

Wat als je werknemer weigert het gespreksverslag te ondertekenen?

Als je het goed doet, maak je een gespreksverslag van elk gesprek dat je met je werknemer hebt en laat je hem dit ondertekenen. Maar wat als je werknemer weigert om het gespreksverslag te ondertekenen?

Of het nu gaat om een gespreksverslag van een mondeling gegeven waarschuwing, van een functionerings-, evaluatie- of beoordelingsgesprek of van gesprekken die je voert in het kader van een verbetertraject waar je werknemer in zit, het verslag heeft weinig waarde als het eenzijdig is opgesteld. Als nergens uit blijkt dat een werknemer het verslag heeft gezien (of liever nog akkoord is gegaan met de inhoud) dan heeft het verslag nauwelijks enige waarde.

Werknemers kun je niet verplichten

Je kan je werknemer niet verplichten om zijn handtekening te zetten onder een gespreksverslag. Als hij onder dwang tekent, dan kan hij zich daarop beroepen De handtekening heeft dan sowieso weinig waard.

Doel

Het doel van de ondertekening van een verslag is dat blijkt dat je werknemer het verslag heeft gelezen en hij er over heeft nagedacht of hij het met de inhoud ervan eens is. Dat doel is het meest gemakkelijk te bereiken door de handtekening van je werknemer, maar kan ook op andere manieren. Als je werknemer bijvoorbeeld in de gelegenheid wordt gesteld om zijn commentaar op het verslag te geven, blijkt immers dat hij het verslag heeft gekregen en gelezen; Doel bereikt!

Hoe voorkom je dat je werknemer het verslag weigert te ondertekenen?

Als je een gespreksverslag hebt opgesteld, vraag je de werknemer om het verslag voor akkoord te ondertekenen.

Als hij het voorgelegde verslag weigert te ondertekenen, vraag hem dan om het verslag voor ‘gezien’ te tekenen. Weigert hij dat ook, vraag hem dan waarom hij weigert om zijn handtekening te zetten. Misschien staat er iets in het verslag waarmee hij het niet eens is. Een wijziging, of aanvulling met de opmerkingen van de werknemer, kan hem er toe zetten om het verslag alsnog te ondertekenen.

Als je werknemer blijft weigeren, dan is het verstandig om toch in, of bij het verslag op te nemen dat de werkgever met de werknemer heeft gesproken over de ondertekening van het verslag en je werknemer het verslag weigert te tekenen en waarom. In dit geval is het verstandig om hem schriftelijk te verzoeken om te bevestigen dat hij het verslag weigert te tekenen en waarom. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als bijvoorbeeld via de mail. Zo heb je in elk geval bewijs dat je werknemer het verslag wel heeft gezien.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme