Persoonlijke hulpmiddelen

Werkloosheid! WW-uitkering?

Een werknemer die zijn baan verliest kan meestal aanspraak maken op een WW-uitkering. Niet alleen voor werknemers is het belangrijk om te weten waar hij aan toe zal zijn als hij aanspraak moet maken op een WW-uitkering. Ook voor werkgevers is het van belang om kennis te hebben van de Werkloosheidswet.

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, dan zal de werknemer immers willen weten waar hij aan toe is. Bovendien wordt ook van een (goed) werkgever verwacht dat hij de werknemer informeert over de mogelijke (negatieve) gevolgen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar ook als een werkgever plannen heeft om iemand aan te nemen die uit een WW-situatie komt, is het handig om te weten wat de regels zijn.

WW-uitkering

Diegenen die in loondienst werken en werkloos worden, kunnen aanspraak maken op een WW-uitkering. Ook als een werkgever vanwege een faillissement niet in staat is om het loon te betalen, heeft de werknemer op basis van de Werkloosheidswet recht op een zijn achterstallige loon.

Iemand is werkloos als hij minimaal een bepaald aantal arbeidsuren én aanspraak op loon over die arbeidsuren heeft verloren. Bovendien moet de werknemer beschikbaar zijn voor werk. Als de werknemer door zijn schuld wordt ontslagen of zelf ontslag neemt, dan heeft hij meestal geen recht op een uitkering.

Vanaf 2016 wordt - op grond van de Wet werk en zekerheid - de maximale duur van een WW-uitkering verkort; tot 2019 wordt de maximale duur geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspraken maken over een uitkering na afloop van de WW-uitkering.

Voorwaarden WW-uitkering

Een werknemer komt voor een WW-uitkering in aanmerking als:

  • Hij is verzekerd voor werkloosheid; dat zijn de meeste werknemers als zij de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Hij meer dan de helft van zijn arbeidsuren per week verliest of minimaal 5 uur per week en hij geen recht heeft op loon over die uren;
  • Hij werkloos is én direct beschikbaar is voor werk;
  • Hij in minimaal 26 weken van de 36 weken voordat hij werkloos werd heeft gewerkt;
  • Hij niet door zijn eigen schuld werkloos is geworden,
  • Dat is meestal wel het geval als de werknemer zelf ontslag heeft genomen of als hij de werkgever een reden heeft gegeven die zou rechtvaardigen dat hij op staande voet ontslagen zou worden.
  • Er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is
  • Hij zich aan de voorschriften houdt.

Een werknemer is 'verzekerd voor werkloosheid' als hij 'werknemer in de zin van de Werkloosheidswet' is. Werknemer in de zin van de Werkloosheidswet is de werknemer ook als zijn dienstverband is geëindigd. Dat is meestal anders als de werknemer na het einde van zijn dienstverband als zelfstandige gaat werken. Niet altijd want als de werknemer met toestemming van het UWV als zelfstandige aan de slag gaat, dan behoudt hij gedurende de eerste zes maanden zijn 'werknemers-status' voor de WW. 

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme