Persoonlijke hulpmiddelen

Werkgever tekortgeschoten bij verzekering werknemers

Werkgever is tekortgeschoten omdat hij geen verzekering voor zijn werknemer heeft afgesloten

De werknemer is als chauffeur in dienst bij een taxicentrale. Tijdens zijn werkzaamheden wordt hij bij het oversteken van een onbewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein. Als gevolg hiervan raakt de chauffeur ernstig gewond en is hij blijvend arbeidsongeschikt. De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever ingevolge zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden is om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers van wie de werkzaamheden ertoe kunnen leiden, dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.

Wanneer de werkgever geen adequate verzekering voor de werknemer heeft afgesloten is het gevolg daarvan dat de werkgever aansprakelijk is voor geleden schade bij de werknemer. Uiteraard onder de voorwaarde dat de werknemer door die tekortkoming schade heeft geleden.

Werkgever moet zorgen voor behoorlijke verzekering.

Van der Graaf was als verzorgingshulp in dienst van Maatzorg. Zij bezocht hulpbehoevenden thuis om hen hulp te verlenen. De reistijd om van adres naar adres te fietsen werd gezien als werktijd en werd uitbetaald. Tijdens een fietstocht van het ene naar het andere huis met de fiets gevallen door gladheid. Hierdoor brak zij een scheenbeen. Zij stelde Maatzorg aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW en alternatief op grond van artikel 7:611 BW ofwel de norm van het goed werkgeverschap.

De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever aan haar zorgplicht van artikel 7:658 BW had voldaan. Wel werd geoordeeld dat de werkgever op grond van artikel 7:611 BW aansprakelijk was nu ook de risico's voor niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers te verzekeren was.

 

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme