Persoonlijke hulpmiddelen

Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Wil een ontslag op staande voet geldig zijn, dan moet sprake zijn van een dringende reden (en moet het ontslag (onder onverwijlde mededeling van de reden) onverwijld worden gegeven) (artikel 7:677 lid 1 BW).

Wanneer is sprake van een dringende reden? Volgens artikel 7:678 lid 1 BW is er voor de werkgever sprake van een dringende reden als ‘op basis van daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

In de wet worden enkele voorbeelden genoemd van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van een dringende reden (artikel 7:678 lid 2 BW), zoals diefstal, bedreiging en werkweigering. Deze opsomming van voorbeelden in de wet is niet limitatief.

Omdat de gevolgen van een ontslag op staande voet voor de werknemer verstrekkend zijn (hij zal verwijtbaar werkloos worden en geen aanspraak hebben op een WW-uitkering), moet het gaan om een feit dat zodanig verwijtbaar is aan de werknemer dat de werkgever een noodzaak heeft om een ontslag op staande voet te geven. Bovendien wordt - bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden - rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval een rol, zoals bijvoorbeeld:

  • de ernst van wat er is gebeurd (hoe minder ernstig het feit, hoe groter de kans dat het ontslag op staande voet geen stand houdt);
  • de duur van het dienstverband (hoe langer het dienstverband, hoe groter de kans dat het ontslag op staande voet geen stand houdt);
  • de staat van dienst (onberispelijk dienstverband of zijn er eerder voorvallen of waarschuwingen geweest);
  • het belang van de werknemer bij behoud van zijn baan;
  • het belang van de werkgever bij het ontslag op staande voet.
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme