Persoonlijke hulpmiddelen

Waarom plannen en een planningsgesprek?

Het planningsgesprek (ook wel doelstellingsgesprek genoemd) vormt de basis van de cyclus; plannen, functioneren en beoordelen

Het gesprek heeft tot doel om gezamenlijk tot afspraken te komen over datgene wat de werknemer aan het einde van de afgesproken periode dient te hebben bereikt. Het gaat hierbij om afspraken over concreet te behalen resultaten. Ook wordt er gesproken over gedrag, kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beoogde resultaten te bereiken. Daarnaast kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld opleiding en coaching. Op deze manier is voor zowel leidinggevende als werknemer helder wat de wederzijdse verwachtingen voor het komend jaar zijn.

Het planningsgesprek vindt in de regel aan het begin van het jaar in januari of februari plaats. Zowel leidinggevende als werknemer bereiden het gesprek voor. Ze hebben beide een actieve inbreng. Het is dan ook een tweegesprek. De leidinggevende bepaalt echter wel de definitieve afspraken. Na het gesprek worden de afspraken vastgelegd in een Persoonlijk Jaarplan. Het verdient aanbeveling om vooraf af te spreken wie deze afspraken vastlegt (werknemer of leidinggevende) en wanneer dat gebeurt. Na vastlegging heeft de andere partij inzicht in de afspraken en kan hij nog eventueel feedback geven.

Wat zijn de voordelen van een planningsgesprek?

  • Werknemers worden zich bewust van prioriteiten, de verwachtingen waaraan zij moeten voldoen en de manier waarop zij hun bijdrage kunnen leveren aan het succes van de afdeling en daarmee de organisatie. Ze krijgen tijdens het gesprek ook de ruimte om aan te geven waar zij zich gedurende het jaar op willen richten. Dit vergroot veelal de inzet en betrokkenheid.
  •  Tijd en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het gesprek kunnen naar aanleiding van bijvoorbeeld een Persoonlijk Ontwikkelplan afspraken worden gemaakt over opleiding, cursussen of coaching.
  • Door aan het begin van het jaar heldere afspraken te maken wordt teleurstelling gedurende het jaar of tijdens de beoordeling voorkomen. Voor werknemer en leidinggevende is helder op welke criteria de beoordeling plaatsvindt. Gedurende het jaar kan naar aanleiding van het functioneringsgesprek of de andere informele gesprekken eventueel worden bijgestuurd.
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme