Persoonlijke hulpmiddelen

Waarom is duurzaam leren belangrijk?

Als gevolg van de vergrijzing zien we een duidelijk toenemende veroudering van de beroepsbevolking in Nederland. Momenteel is 42% van de beroepsbevolking 45 jaar of ouder. Bijna 20% is zelfs 55 jaar of ouder (bron: CBS, 2013). Tegelijkertijd is bekend dat de AOW-leeftijd tot 2021 stapsgewijs omhoog gaat naar 67 jaar. Het personeelsbestand in organisaties zal dus voor een steeds groter deel uit oudere (45+) medewerkers bestaan.

In veel organisaties wordt de veroudering van het personeelsbestand enerzijds als een probleem gezien: hoe blijven oudere medewerkers duurzaam inzetbaar tot op hogere leeftijd? Anderzijds blijkt dat ouderen duidelijk een toegevoegde waarde kunnen hebben voor organisaties, met name op basis van hun opgebouwde kennis en ervaring.

Het grootste verschil tussen de ‘probleemgevallen’ en degenen die juist van grote waarde blijven, zit in de mate waarin medewerkers blijven leren en zich ontwikkelen in latere loopbaanfasen. In een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, raakt de medewerker die niet blijft meegroeien al gauw op achterstand. Bijvoorbeeld omdat de technologie voortdurend vernieuwt, er nieuwe werkwijzen in het bedrijf ingevoerd worden en/of klanten andere eisen gaan stellen. Wie niet meegroeit met dergelijke ontwikkelingen, veroudert mentaal in hoog tempo. De medewerker gaat dan verouderde kennis en vaardigheden inzetten, die niet meer passen bij wat ontwikkelingen in de externe omgeving vragen. Dit wordt relatieve veroudering genoemd. Wanneer medewerkers heel goed zijn in iets waar eigenlijk geen vraag meer naar is, noemen we dat ook wel obsoletie. Relatieve veroudering en obsoletie vormen een veel grotere bedreiging voor het inzetbaar blijven van oudere medewerkers dan de lichamelijke beperkingen en slijtage die op latere leeftijd kunnen optreden.

Daarom is het erg belangrijk dat oudere medewerkers  in hun werk blijven leren en zich ontwikkelen. Oftewel: duurzaam leren. Ze zullen dan niet vast lopen, maar juist een duidelijke toegevoegde waarde voor de organisatie behouden.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme