Persoonlijke hulpmiddelen

Waarom een beoordelingsgesprek?

Tijdens het beoordelingsgesprek spreekt de leidinggevende zijn oordeel en de waardering uit over het functioneren van de werknemer.

Het beoordelingsgesprek is het derde en daarmee laatste gesprek binnen de cyclus plannen, functioneren, beoordelen en belonen. Tijdens het beoordelingsgesprek spreekt de leidinggevende zijn oordeel en de waardering uit over het functioneren van de werknemer. Dit oordeel is gebaseerd op de behaalde resultaten en de mate waarop de competenties worden beheerst. Eventueel kunnen de ontwikkelafspraken worden meegenomen in de beoordeling.

De uitkomst van het beoordelingsgesprek vormt de input voor de beloningsronde en eventueel het planningsgesprek. Zo kan het zijn dat bepaalde afspraken al dan niet in aangepaste vorm terugkomen in het Persoonlijk Jaarplan van het opvolgend jaar.

Het beoordelingsgesprek vindt één maal per jaar plaats, bij voorkeur aan het einde van het jaar. De leidinggevende leidt het gesprek. Het is dus een eenzijdig gesprek. De uitkomst van het gesprek wordt vastgelegd in het Persoonlijk Jaarplan. In de regel verzorgt de leidinggevende dit.

Wat zijn de voordelen van het beoordelingsgesprek?

  • Werknemers krijgen feedback op hun functioneren en weten daardoor wat goed gaat en welke zaken verbetering behoeven. Dit verbetert de sturingsmogelijkheden van werknemers.
  • De leidinggevende spreekt bewust zijn waardering uit over de bereikte resultaten. Hierdoor worden de door werknemer geleverde inspanningen en resultaten bewust herkend en erkend. Iets waar veel werknemers behoefte aan hebben.
  • Bewuste aandacht voor verbeter- of ontwikkelpunten. Deze kunnen vervolgens als input dienen voor het planningsgesprek.
  • Door systematisch werknemers te beoordelen krijgt de organisatie een beeld van de kwaliteit van het personeelsbestand. Deze kennis kan worden gebruikt voor de formulering van het HR beleid op instroom, doorstroom en uitstroom.

Kunnen plannen en beoordelen worden gecombineerd?

Bij verschillende organisaties wordt het beoordelingsgesprek gecombineerd met het planningsgesprek. Hiervoor zijn een aantal redenen te benoemen. Ten eerste het feit dat eventuele verbeterpunten tijdens het beoordelingsgesprek aan bod komen. Door de combinatie met het planningsgesprek kunnen hierover direct afspraken worden gemaakt. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor nog niet gerealiseerde afspraken die ook voor het opvolgend jaar van belang zijn. Ten tweede biedt de combinatie van het beoordelings- en planningsgesprek de kans om tijd te besparen. Zeker bij werknemers die goed of beter functioneren is het dikwijls geen probleem om de gesprekken te combineren.

Echter, hierbij moeten wel een aantal zaken in oogschouw worden genomen. De aard en het doel van het beoordelings- en planningsgesprek zijn wezenlijk anders. Bij de opbouw van het gesprek moet daarmee rekening worden gehouden. Beide gesprekken mogen niet door elkaar heen lopen.

Verder geldt dat de plannen voor het komend jaar al duidelijk moeten zijn. Op basis van het nieuwe afdelingsplan worden namelijk resultaatafspraken gemaakt en competenties benoemd. Bij het ontbreken van een afdelingsplan is het raadzaam om een apart planningsgesprek te voeren.

Tot slot geldt dat wanneer werknemers een minder goede of slechte beoordeling krijgen het raadzaam is om het planningsgesprek separaat te voeren. Zo krijgt de werknemer de tijd om de uitkomst te laten bezinken en na te denken over zijn eigen rol en inbreng voor het komend jaar.

Een tussenweg is ook nog mogelijk. Eventuele afspraken voor het komend jaar worden genoteerd op het Persoonlijk Jaarplan van het huidige jaar. Bij de voorbereiding van het planningsgesprek wordt dit formulier gebruikt bij de voorbereiding en kunnen deze afspraken worden overgenomen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme