Persoonlijke hulpmiddelen

Vervanging tijdens ziekte, hoe voorkom je problemen?

Je managementassistent wordt ziek en je weet niet wanneer ze terugkomt. De eerste dagen kom je redelijk door, doordat je de meest urgente werkzaamheden overlaten kunt aan haar collega. Meer kan zij er echter niet bij hebben. Je hebt vervanging nodig van buiten het bedrijf.

De bekendste manieren van vervanging tijdens ziekte zijn:

  1. de uitzendkracht
  2. een tijdelijk contract.

1. De uitzendkracht als vervanger bij een zieke werknemer

Vervanging van een zieke medewerker door een uitzendkracht is nog altijd populair, omdat je er weinig gedoe mee hebt als werkgever. Het is eenvoudiger een uitzendkracht flexibel in te zetten en weer te laten gaan wanneer je hem of haar niet meer nodig hebt.

Komt de zieke werknemer terug tijdens of na een re-integratietraject, dan kun je de werkzaamheden vloeiend in elkaar laten overlopen en bepalen wanneer tijdens de re-integratie de uitzendkracht niet langer nodig is.

Het nadeel is, dat het inhuren van een medewerker op uitzendbasis duurder is.

2. Een tijdelijk contract bij vervanging tijdens ziekte

Een contract voor bepaalde tijd is vaak voordeliger, zeker wanneer de zieke medewerker langere tijd arbeidsongeschikt is. Er zitten namelijk wat haken en ogen aan, die je gemakkelijk ondervangt in de arbeidsovereenkomst.

Een voorbeeld
Stel je vaste weekendhulp gaat met zwangerschapsverlof. Deze tijd overbrug je gemakkelijk met een contract voor bepaalde tijd. Je hebt namelijk duidelijk zicht op de einddatum van het verlof. In dat geval kun je in het contract een duidelijke einddatum opnemen.

Maar wat als je weekendhulp tijdens haar verlof besluit niet terugkomen? Of ze te maken krijgt met complicaties van de bevalling en langer arbeidsongeschikt blijft?

Is het niet beter om in het contract op te nemen dat de werkzaamheden eindigen wanneer de zieke medewerker haar werk hervat dan een harde einddatum te noemen?

Niet per se.

Want wat als je ondertussen een goede kandidaat gevonden hebt als weekendhulp? Een rechter kan bepalen dat het contract van de vervanger niet afloopt, omdat de zieke werknemer het werk niet hervat. En dat is al eens gebeurd.

Hoe ondervang je problemen rond het einde van het contract dan?

Als je geen einddatum meldt in het contract voor bepaalde tijd bij vervanging tijdens ziekte:

  1. Beschrijf duidelijk welke medewerker vervangen wordt
  2. Beschrijf concreet en helder wat verstaan wordt onder het einde van een gebeurtenis, zoals een project, maar ook ziekte. Stel bij voorbeeld dat het contract van rechtswege eindigt wanneer de te vervangen werknemer zijn voormalige werkzaamheden hervat.
  3. Tip: neem in het contract voor bepaalde tijd op, dat wanneer de zieke medewerker gedeeltelijk terugkomt, bij voorbeeld op arbeidstherapeutische basis om de werkzaamheden langzaamaan weer op te bouwen, dit contract eindigt. Je kunt namelijk altijd een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden, wederom voor bepaalde tijd en met minder uren. Wees echter wel concreet en kristalhelder over de afloop van de overeenkomst, zodat je niet alsnog vast zit aan de vervanger
  4. Neem daarnaast een uiterlijke datum op. Stel namelijk dat de arbeidsongeschikte medewerker veel langer ziek blijft dan gehoopt of verwacht, dan ben je als werkgever vrij om stappen te nemen voor de juiste vervanging of een andere manier om het werk op te vangen. Stel deze einddatum ruim in, bij voorbeeld 1 jaar
  5. Neem duidelijk op dat de vervanging eindigt wanneer de zieke werknemer zijn of haar werkzaamheden hervat én wanneer de werknemer om welke reden dan ook het werk niet hervat
  6. Je kunt natuurlijk bepalen dat wanneer de arbeidsongeschikte werknemer niet terugkomt, het contract automatisch voor onbepaalde tijd is.

Kun je een proeftijd instellen bij vervanging tijdens ziekte?

Ja, dat kan. Bij een contract van minimaal 6 maanden kun je een proefperiode afspreken van maximaal 1 maand. Is de looptijd van de arbeidsovereenkomst korter, dan mag je geen proeftijd afspreken.

Wil je meer weten over de proeftijd, lees dan het artikel dat hierover gaat.

Tussentijdse opzegging

Neem een wederzijdse tussentijdse opzeggingstermijn op in het contract voor bepaalde tijd en stel daarbij hoe opzegging plaatsvindt en hoeveel dagen in acht moet worden genomen.

Heb je een proeftijd bepaald, vermeld dan dat deze opzeggingstermijn niet geldt in de proefperiode.

De cao-bepalingen voor vervanging wegens ziekte

In je cao kan bepaald zijn dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet gebruiken mag als vervanging bij ziekte.

Kijk daar dus goed naar. Ga je als werkgever namelijk tegen deze bepaling in, dan loop je het risico dat het contract niet eindigt zoals gesteld in de overeenkomst en zit je aan de vervanger vast.

In het opstellen van een nieuwe arbeidsovereenkomst sluipen gemakkelijk fouten en zaken die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Dat kan je als werkgever klauwen met geld kosten. De geringe kosten voor het laten opstellen van een contract, die wettelijk juist, concreet en helder geformuleerd is, wegen zeker op tegen het risico dat je loopt als je dit niet doet.

Voorkom de tijd, inspanning en kosten die problemen met zich meenemen bij juridisch gesteggel en besteed de arbeidsovereenkomst uit. Het verplicht u tot niets.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme