Persoonlijke hulpmiddelen

Verbod op nevenwerkzaamheden: wat is het en hoe wordt het getoetst?

Met het verbod op nevenwerkzaamheden kunt u als werkgever voorkomen dat een werknemer tijdens het dienstverband nevenwerkzaamheden kan uitvoeren, die negatief uitpakken voor de eigen organisatie.

Wat is een verbod op nevenwerkzaamheden?

Het verbod op nevenwerkzaamheden, wat is dat eigenlijk precies? Het is geen officiële wet, maar er zijn wel een aantal juridische kaders vastgelegd. Voor regels over de geldigheid hiervan, zodat bedrijven daar op een professionele wijze gebruik van kunnen maken.

Het verbod op nevenwerkzaamheden bestaat in 4 verschillende vormen:

  • Verbod op alle nevenactiviteiten
  • Verbod op nevenactiviteiten die de hoofdwerkzaamheden beïnvloeden
  • Verbod, behoudens toestemming
  • Verbod op concrete activiteiten

Wilt u een nevenwerkzaamhedenbeding opstellen? Houd er dan rekening mee dat duidelijk moet zijn welke belangen u daarmee wilt beschermen. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiële belangen door concurrentie te voorkomen of uw reputatie om activiteiten bij groepen met tegengestelde belangen te voorkomen. Verder kunt u belangen zoals integriteit of veiligheid dienen, afhankelijk van wat u voor ogen heeft.

Zodra het belang van het nevenwerkzaamheden beding duidelijk is dient u vast te stellen hoe u dit die kunt beschermen, zonder de werknemer al te zeer te schaden. Een specifiek verbod op nevenwerkzaamheden verdient daarom de voorkeur. Dan zijn er verschillende sancties denkbaar bij overtreding van het overeengekomen beding.

Toetsing van het verbod

Ontstaat er een conflict over het verbod op nevenwerkzaamheden? Een rechter kijkt naar een paar belangrijke factoren:

  • Heeft de werkgever een legitiem belang bij het verbod?
  • Staat het verbod in verhouding tot het belang dat er gediend wordt?
  • Is er geen minder ingrijpende maatregel beschikbaar?

U dient er met het verbod op nevenwerkzaamheden voor te zorgen dat dit voor de werknemer op een zo min mogelijk belastende manier geldt. Er zijn dan sancties mogelijk, in de vorm van een boete of een schadevergoeding. In uitzonderlijke gevallen kunt u zelfs de arbeidsovereenkomst ontbinden. Door opzegging of ontbinding wegens disfunctioneren of zelfs door ontslag op staande voet.

Geen nevenwerkzaamhedenbeding overeengekomen: en nu?

Bent u geen nevenwerkzaamhedenbeding overeengekomen? Dan is een werknemer vrij om naast de hoofdwerkzaamheden nevenwerkzaamheden te verrichten, betaald of onbetaald. Toch moet de werknemer er rekening mee houden dat hij de werkgever niet hindert met de nevenwerkzaamheden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de werkgever in de vrije tijd te beconcurreren. Bovendien mag een werknemer niet zo vermoeid raken dat het niet meer lukt om de hoofdwerkzaamheden uit te voeren. Meer weten over het verbod op nevenwerkzaamheden en arbeidsrecht of op zoek naar een specialist om de salarisadministratie uit te besteden? Neem contact met ons op.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme