Persoonlijke hulpmiddelen

Studiekosten hoe het beste te regelen

Een werkgever spreekt met een werknemer af, dat deze een opleiding/ studie gaat volgen onder werktijd met behoud van loon. Hoe kan de werkgever dit het beste regelen?

Studiekostenbeding

Als een werkgever zijn personeel opleidingen wil laten volgen, dan is het raadzaam om in de individuele arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek een algemeen studiekostenbeding op te nemen. In het laatste geval moet er wel voor worden gezorgd dat alle werknemers voor de toepasselijkheid van het personeelshandboek tekenen. Gaat een individuele werknemer daadwerkelijk een (dure) cursus of opleiding volgen, dan is het raadzaam om de werknemer aditioneel nog een studieovereenkomst te laten ondertekenen.

Geldigheid beding?

In de rechtspraak zijn de volgende vereisten voor een geldig studiekostenbeding opgesteld:

  • in de regeling moet de tijd worden vastgesteld gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de werknemer tijdens zijn studie opgedane kennis en vaardigheden
  • in de regeling moet worden bepaald dat de werknemer, de studiekosten en/of het loon over de duur van de studie, moet terugbetalen, als de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of direct daarna wordt beëindigd
  • gedurende de onder 1. bedoelde tijd dient de terugbetalingsverplichting evenredig af te nemen
  • het studiekostenbeding mag niet in strijd komen met de bepalingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiegeld en
  • de gevolgen van de verplichting tot terugbetaling moeten voor de werknemer duidelijk zijn geweest.

Terugbetaling studiekosten

Ook als aan de vereisten voor een geldig studiekostenbeding is voldaan, kan het terugvorderen van de studiekosten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, bijvoorbeeld als de werkgever zelf tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is overgegaan.

Gerelateerde informatie

Effecten van opleidingen vaststellen: waarom is dat zo belangrijk?

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme