Persoonlijke hulpmiddelen

Scheidslijn betaald en onbetaald verlof: waar ligt de grens?

Een kind van een werknemer wordt ziek op de creche. En een werknemer moet naar de tandarts, huisarts of specialist in het ziekenhuis. Waar ligt de grens voor betaald verlof?

Wat is de scheidslijn tussen betaald en onbetaald verlof? Veel werkgevers zoeken naar de grens, zodat ze daar op de juiste manier mee om kunnen gaan. Er bestaan allerlei voorbeelden van situaties, waarbij het niet goed duidelijk is of het gaat om betaald of onbetaald verlof. De meeste verlofregelingen zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Met ingang van 2015 geldt er echter meer flexibiliteit, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan op de werkvloer.

We krijgen als specialisten in de salarisadministratie en arbeidsrecht steeds vaker te maken met vragen over betaald en onbetaald verlof. Net als meer specifiek over calamiteitenverlof, kortdurend verlof en langdurend zorgverlof. Net als over de Wet flexibel werken (Wfw). De regelingen dekken echter niet alle gevallen, waardoor het belangrijk is om terug te vallen op werkgever- werknemerschap.

Voorbeeld: medewerker ontslagen vanwege borstvoeding

Stel, een werknemer wil na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof borstvoeding aan haar baby blijven geven. Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens uit 2016 liet zien dat ontslag dan niet zomaar mogelijk is. De baby verbleef op 5 minuten afstand van het werk van de medewerker. De werkgever gaf aan dat de gemaakte afspraken geschonden werden, door de baby op een ander adres borstvoeding te geven. Er zou geen sprake zijn van betaald verlof.

In de praktijk pakte het echter anders uit. De medewerkster had volgens de rechter echter gewoon het recht om dit betaalde verlof op te nemen. Zonder borstvoeding te geven zou de werkgever de werknemer niet hebben ontslagen. De rechter oordeelde daarom dat er sprake was van discriminatie, naar de vrouwelijke medewerker.

Kijk naar de mogelijkheden: betaald of onbetaald verlof

Het is met het oog op het verschil tussen betaald en onbetaald verlof belangrijk om goed te kijken naar de actuele mogelijkheden. Door daarover in overleg te gaan, bijvoorbeeld rondom thuiswerken of tijdelijke aanpassingen van de werktijden en/of werkzaamheden. De wettelijke verlofvoorzieningen bieden dan niet altijd uitkomst.

Afspraken maken over het sparen voor verlof, persoonlijk budget of thuiswerken? Wij adviseren u graag op het gebied van arbeidsrecht. Meteen duidelijkheid? We zetten alvast een paar tips voor u op een rij:

  • Neem de verlofregelingen op in het personeelshandboek. Verwijs naar de wet en schrijf de tekst uit, in voor de werknemer begrijpelijke taal.
  • Ontwikkel beleid voor de meest voorkomende gevallen, zoals tandartsbezoek, doktersbezoek en bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis.
  • Kies een oplossing op maat bij chronisch zieke medewerkers of mantelzorgers. Afgestemd op de omstandigheden en eventueel in overleg met de ARBO-dienst.
gearchiveerd onder: , ,
This is Sliced Diazo Plone Theme