Persoonlijke hulpmiddelen

Premiekorting kleine werkgevers

Kleine werkgevers kunnen op dit moment nog niet optimaal profiteren van de premiekorting voor werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. Daar komt vermoedelijk per 1 januari 2017 verandering in.

Kleine werkgevers kunnen op dit moment nog niet optimaal profiteren van de premiekorting voor werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag.

De ministerraad heeft in februari 2015 ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin een aanpassing in de uitvoering wordt aangekondigd. Deze aanpassing zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Werkgevers innen de premiekorting nu nog via de maandelijkse loonaangifte, waardoor kleine werkgevers daar dus niet volledig van kunnen profiteren. Straks ontvangen werkgevers het gehele bedrag in één keer van de Belastingdienst na afloop van het jaar. Kleine werkgevers kunnen op deze manier optimaal profiteren van het financiële voordeel. De kans op fraude is ook kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar. De administratieve lasten voor werkgevers verminderen, doordat werkgevers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte.

Door het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer naar beneden bij te stellen, zijn geen extra kosten verbonden aan deze aanpassing. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2017. Deze wijziging is opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme